พิมพ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560

เขียนโดย ศศิพิชญ์ นิลไพรัช.

.

.

.

.

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560

เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา โดยขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

 

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิ๊ก

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58