พิมพ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

เขียนโดย watjana.


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 

กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่  25 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร  เพื่อทบทวนสถานะภาพ

และองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย  และในนานาอารยะประเทศไทย 

และการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้พร้อมเป็นพลเมืองของประเทศไทย

และพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิก+gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น