พิมพ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

เขียนโดย watjana.


สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

 

กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่  25 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพมหานคร  เพื่อทบทวนสถานะภาพ

และองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทย  และในนานาอารยะประเทศไทย 

และการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้พร้อมเป็นพลเมืองของประเทศไทย

และพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิก+gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58