พิมพ์

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

เขียนโดย watjana.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

ด้วย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ย้ายที่ตั้งสำนักงาน

และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 

จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ dmc58    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 คมอ KRS59   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ตั้ง เลขที่ 96 ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-213752 โทรสาร 075-215991 อีเมล์ : matthayom13@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บได้ที่ นางลัดดาวรรณ  ชุณหพิมล และ นายทนงศักดิ์  ไทรงาม
firefoxchrome
This website is displayed best on Firefox and every chrome version.
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน Firefox และ chrome  ทุกเวอร์ชั่น