พิมพ์

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

เขียนโดย watjana.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

ด้วย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ย้ายที่ตั้งสำนักงาน

และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 

จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร

เพื่อให้การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec