พิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เขียนโดย watjana.

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ

ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2560

ระบบสอบกลาง (Admissions)

รับสมัครตั้งแต่วันที่  10 - 27 เมษายน 2560

สมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก

http://admission.pi.in.th 

                                             ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec