พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27

เขียนโดย watjana.

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จัดโครงการประกวดนาฎศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27

(ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช)

ในวันที่  7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

             สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  http://www.human.nu.ac.th

                                 ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 18 มิถุนายน 2560

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58