พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

เขียนโดย watjana.

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมขับเคลื่อนการเรียนรู้

(Thammasat Banpu Innovative Learnign Program)

โดยใช้ชื่อว่า  "ออกแบบเกม ออกแบบสังคม"

เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบ การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

และการใช้นวัตกรรม "เกมการเรียนรู้"

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  14 กรกฎาคม 2560

                                                    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58