พิมพ์

กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.ตรัง

เขียนโดย watjana.


กบข++ ประชาสัมพันธ์ ++

โครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.ตรัง"

เพื่อสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริม

ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

                  โดยงานดังกล่าวกำหนดจัด ในวันที่  19 พฤษภาคม 2560

                  ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง  เวลา 09.00 - 16.00 น.

                          สมาชิก กบข. ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้

                                 โดยสมัครที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th  

                                              เมนู "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ" 

                             และส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข 0-2636-1691

                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec