พิมพ์

เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award))

เขียนโดย watjana.

  

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สพฐ. pngตามที่ สพฐ. ได้ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกและยกย่องครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้ (Active Teacher Award)

โดยกำหนดให้ครูส่งผลงานภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560

และประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

"หน่วยการเรียนรู้ Active Learning" ภายในเดือนเมษายน 2560 

และผู้ได้รางวัล "ครูสร้างพลังการเรียนรู้ Active Teacher Award" 

ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

เนื่องจากขณะนี้ มีครูส่งผลงานเข้ามาพิจารณาเป็นจำนวนมาก  สพฐ.

จึงเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกรางวัลห่วยการเรียนรู้ Active Learning

จากเดิม "ภายในเดือนเมษายน 2560" 

เป็น "ภายในเดือนพฤษภาคม 2560"

โดยจะประกาศผลบนเว็บไซต์ สพฐ.

และสำหรับกำหนดการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลครูผู้สร้างพลังการเรียนรู้

(Active Teacher Award)  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58