พิมพ์

แจ้งขยายเวลาการประกวดคลิปวิดีโอ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"

เขียนโดย watjana.

ตามที่  ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่ 3

ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ

หัวข้อ  "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์"

และให้ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่  30 เมษายน 2560

ในการนี้  ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 3 

ขอขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด 

จนถึงวันที่  15 มิถุนายน 2560


                                                             ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

 

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58