พิมพ์

กิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิตระดับภาคใต้

เขียนโดย watjana.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดวงโยธวาทิตระดับภาคใต้

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาทางด้านดนตรี

ให้แก่นักเรียนและเยาวชนในระดับจังหวัดและระดับภาค 

ในวันศุกร์ที่  9 มิถุนายน 2560  ตั้งแต่เวลา 14.00 น.  เป็นต้นไป 

ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์  โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา

ท่านที่สนใจ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่  www.songkhlapao.go.th 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec