พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

เขียนโดย watjana.


บริษัท  นานมี  จำกัด

จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ 7 

เพื่อให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

อันนำไปสู่การพัฒนาความคิด  ความรู้สึกของตนเองและพัฒนาความรู้

ความชำนาญทางด้านภาษาจีน  ประจำปี 2560

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ

ท่านใดที่สนใจ  สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 

โดยตรงที่บริษัท นานมี จำกัด  เลขที่ 146  ถนนสาทรเหนือ 

แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 

ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2560 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  www.nanmee.com  

                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec