พิมพ์

รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล

เขียนโดย watjana.สถาบันการศึกษาทางไกล

++ ประชาสัมพันธ์ ++

กำหนดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

(หลักสูตรระยะสั้น)  ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ 2560 

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่  2 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2560 

                                         ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

                           ได้ที่ เว็บไซต์ของสถาบัน www.dei.ac.th 

                       หรือเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.  www.nfe.go.th 

                                               

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58