พิมพ์

โครงการ "โอโม Back to School"

เขียนโดย watjana.

 

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้า โอโม

ภายใต้บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

จัดโครงการ "โอโม Back to School"  ภายใต้หัวข้อ "Shine Bright for Thailand"

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ได้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ขแเชิญโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด

ตั้งแต่วันที่  20 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2560 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

                                                

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec