พิมพ์

โครงการเยาวชนอีซีดี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เขียนโดย watjana.

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

(EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE)

เปิดรับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน

สำหรับนักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น

ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560

ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

                                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58