พิมพ์

AEON English Speech Contest 2017

เขียนโดย watjana.มูลนิธิอิออน 1% ร่วมกับ มูลนิธิอิออนประเทศไทย

จัดการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 คน

เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2017

ระหว่างวันที่  21 - 27 สิงหาคม 2560  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เพื่อสร้างพื้นที่ร่วมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในทวีปเอเซีย


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิกที่นี่+gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec