พิมพ์

Study in Hong Kong Education Fair

เขียนโดย watjana.


สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 8 แห่ง

นำคณะกรรมการผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการสร้างความเป็นสากลเยือนประเทศไทย 

ระหว่างวันที่  18 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในฮ่องกง

และรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษา

รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในฮ่องกง

กับสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทยกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec