พิมพ์

เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560

เขียนโดย watjana.


กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุน

จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ.2560 

ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

สามารถส่งแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์มายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 

ภายในวันที่  24 พฤษภาคม 2560

                                                      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58