พิมพ์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์

เขียนโดย watjana.


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ด้วย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 

เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียน

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

จึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โทรศัพท์ gif  หมายเลขโทรศัพท์  0-7570-2741

                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โทรศัพท์ gif  หมายเลขโทรสาร   0-7570-2742

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โทรศัพท์ gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec