พิมพ์

โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU

เขียนโดย watjana.


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน ICU 

โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียน ICU 

ที่มีปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน 

จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน

โรงเรียนละ 50,000 บาท รวม 70 โรงเรียน

สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ไปยังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58