พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

เขียนโดย watjana.

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) 

โดยจัดอบรมในเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2560 

(เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) 

ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

                  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  http://www.kusol.org

            หรือโทรศัพท์มือถือ คุณลัชชาภรณ์ โทรศัพท์ 06-3212-2725

                         และคุณนันท์นภัส โทรศัพท์ 08-4438-4947

                         ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

                                                   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec