พิมพ์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดในโครงการศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕

เขียนโดย watjana.

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

จัดโครงการประกวดผลงานศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 15  

ประจำพุทธศักราช 2560  ในหัวข้อ "ตัวตนวิถีใต้"  

เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันให้เยาวชนในภาคใต้ได้สร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปกรรมออกสู่สาธารณชน

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ  ภายในวันที่  12-30 มิถุนายน 2560

                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec