พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๖๐

เขียนโดย watjana.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เนื่องในวันที่  5 มิถุนายน ของทุกปี  เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก  

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560  

ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เชื่อมต่อและเข้าหาธรรมชาติมากขึ้น   

ขอเชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมกันทั่วประเทศ

หรือจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของพื้นที่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิกที่นี่+gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec