พิมพ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์

เขียนโดย watjana.

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560  

ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่  14  จังหวัดภาคใต้  

จำนวน  1  โครงการ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิก+gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec