พิมพ์

เชิญชวนนักเรียนร่วมดครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

เขียนโดย watjana.

สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

กำหนดจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  "OUR ASEAN, OUR FUTURE" 

เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เรื่องอาเซียนเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษในเวทีสาธารณะ 

                                    ขอเชิญชวนท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

                                          ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58