พิมพ์

จัดสร้างภาพยนตร์เรื่อง The Assassin 2

เขียนโดย watjana.


เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

จัดสร้างภาพยนตร์  The Assassin2  ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

จากปัญหาบุหรี่  สุรา  และยาเสพติด  สำหรับกระบวนการผลิตจะเป็นการสนับสนุนงบประมาณ

ให้กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน  ในสถานศึกษา  ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทำ

หรือสร้างภาพยนตร์  ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผลิตภาพยนตร์  The Assassin2 

ให้เป็นผู้ร่วมดำเนินการผลิตภาพยนตร์ร่วมกับเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุน

และร่วมจัดสร้างภาพยนตร์ 

ภายในวันที่  21 มิถุนายน 2560


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิกที่นี่+gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec