พิมพ์

โครงการพลักเล็กเปลี่ยนโลกปี 5

เขียนโดย watjana.บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 5" 

ภายใต้แนวคิด "สิ่งประดิษฐ์คิดแบบไทย....ไปอินเตอร์"  ผ่านการวาดภาพและเขียนโครงการอธิบายจินตนาการ

ลงบนกระดาษขนาด A4 โดยการนำเอความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผสมผสานกับองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุชนถิ่นอาศัย

ขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ 

ขอเชิญโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว  โดยนักเรียน 1 คนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน 

ซึ่งจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษา 1 ท่าน (อาจารย์ 1 ท่านรับเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้มากกว่า 1 คน)

กำหนดส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2560


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec