พิมพ์

ประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

เขียนโดย watjana.


                                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ นานมี จำกัด

จัดโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี ครั้งที่ 12 

ในหัวข้อ "พลังความดี....เพื่อพ่อ"  เพื่อน้อยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พ่อหลวง รัชกาลที่ 9"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โดยส่งภาพเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยตรงที่บริษัท นานมี จำกัด

เลขที่  146  ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500 

ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน - 25 ตุลาคม 2560

                                                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download.gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec