พิมพ์

โครงการ "NJ Spelling Bee 2017"

เขียนโดย watjana.

 

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

จัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ "NJ Spelling Bee 2017"

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและสร้างการเรียนรู้ใหม่

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รอบ 

(โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม)

               สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นายเอกศักดิ์ แสนสุข

                                 หมายเลขโทรศัพท์  0 2338 3631 

                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec