พิมพ์

ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ.2560

เขียนโดย watjana.


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สกสค

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

++ ประกาศ ++

หลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล

ประจำปี พ.ศ.2560

ให้แก่ผู้ขอรับทุนอุดหนุน  ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

หน่วยงานสถานศึกษา โรงเรียน นักเรียน นักศึกษา ทุกสังคม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

ในการผลิตสื่อประเภท สิ่งประดิษฐ์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

และสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 16 ทุนๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท

สามารถส่งผลงานภายในวันที่  30 มิถุนายน 2560

                                                    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec