พิมพ์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แก่ครูระดับมัธยมศึกษา

เขียนโดย watjana.


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

แก่ครูระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 8  ระหว่างวันที่  10 - 14 กรกฎาคม 2560 

และรุ่นที่ 9  ระหว่างวันที่  1 - 5 สิงหาคม 2560 

ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คลิกที่นี่+gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec