พิมพ์

ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

เขียนโดย watjana.

มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดจัดแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2560 

ทุนพระพระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย)  โ

ดยการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

และมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  จัดในวันเสาร์ที่  19 สิงหาคม 2560 

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร

                        กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วัันที่  3 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2560

                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec