พิมพ์

เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ

เขียนโดย watjana.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการพระดำริ 

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 

และเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยงและการใช้จ่ายภายในประเทศ 

ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ พิจารณาประชุม อบรม สัมมนา 

ในพื้นที่โครงการพระราชดำริตามที่เห็นสมควร 

โดยสามารถดูรายละเอียดประกอบการเดินทางไปยังโครงการพระราชดำริ 70 เส้นทางทั่วประเทศ 

ไดที่  www.tourismthailand.org.70 เส้นทางตามรอยพระบาท

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec