พิมพ์

ขอความอนุเคราะห์ในการนำโลโก้ Creative Thailand ไปใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของหน่วยงาน

เขียนโดย watjana.


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กระทรวงพาณิชย์

จัดทำโลโก้ Creative Thailand  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

โครงการ Creative Thailand  เพื่อสร้างการจดจำตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

หากประสงค์ให้กระทรวงพาณิชย์จัดส่งไฟล์โลโก้

โปรดติดต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวเพลินพิศ  นิตรมร  และนางสาววิภาวี  รื่นกลิ่น 

หมายเลขโทรศัพท์  0 2507 8276  และ 0 2507 8287  เป็นผู้ประสานงาน

                                                            ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec