พิมพ์

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards

เขียนโดย watjana.

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง  ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

Invest for Sustainable Road Safety  : การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์

สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนขึ้น

ในวันที่  6 - 7 ธันวาคม 2560 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการ  เข้าร่วมประกวดผลงานนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์

และเสนอชื่อที่เหมาะสมเข้ารับรางวัลฯ  โดยผู้สนใจส่งผลงานวิชาการ

และเสนอรายชื่อบุคคล หรือองค์กรที่เหมาะสม  ได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                           ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec