พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย watjana.


                                                                                                     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshops)  ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4  (Education Research  Conferene 4) 

"นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ  Thailand 4.0"  ในวันที่  25 กรกฎาคม 2560 

ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์  http://edu.psu.ac.th/erc2017 

ตั้งแต่วันที่  14 กรกฏาคม 2560  โดยมีอัตราค่าลงทะเบียท่านละ  900 บาท

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec