พิมพ์

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

เขียนโดย watjana.


ด้วย คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 

โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติตามบริบทของตนเอง 

ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่  9 กรกฏาคม 2560

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค

ขอส่งพระคติธรรม สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

และคำขวัญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

                                                                       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560

                                                       ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec