พิมพ์

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ

เขียนโดย watjana.

สถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawonhes Varopakarn

Institute of Foreign Affairs Test of English Skill (DIFA : Tes)

และการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) 

ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec