พิมพ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมมีโอ

เขียนโดย watjana.

                                                                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Office II  (Evaluation) 

ของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ  โดยคุณสมบัติ  35 - 56 ปี 

มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก  มีประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาการศึกษา

  วิทยาศาสตร์หรือวัฒนธรรม  อย่างน้อย  5 ปี 

รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  http://academic.obec.go.th/web/home

และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ  ทาง E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

และส่งต้นฉบับทางไปรษณีย์ที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

อาคาร สพฐ. 3  ชั้น 7  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 

ภายในวันที่  28 มิถุนายน 2560

                                                        ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec