พิมพ์

ประชาสัมพันธ์เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

เขียนโดย ทนงศักดิ์.

 ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตนเป็นครูดีของแผ่นดิน มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ที่ www.thaigoodteacher.org หรือ Facebook Fanpage : เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58