พิมพ์

ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจ

เขียนโดย watjana.

                                                                        มหาวิทยาลัยเกษตร

ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ

ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ซึ่งจะให้คูปองพัฒนากับข้าราชการครูเพื่อเข้าฝึกอบรมพัฒนาตัวเอง

ให้สอดคล้องกับการเลื่อนวิทยาฐานะ

ในการนี้  ได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูซึ่งผ่านการรับรอง

จากคณะทำงานประเมินเพื่อการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วมทั้งสิ้น  ๑๙ หลักสูตร

                                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec