พิมพ์

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์

เขียนโดย watjana.

                                                                           

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด

จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓

  Thailand English Online by EOL System (TEOC 3) 

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงาน (ฟรี)  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โรงเรียนใดสนใจ สามารถส่งนักเรียนสมัครเป็นทีมๆ ละ  ๒ คน  โดยไม่จำกัดจำนวนทีม 

โดยส่งแบบฟอร์มแจ้งความจำนง (เอกสารหมายเลข ๑)

ายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ส่งรายชื่อผู้สมัคร (เอกสารหมายเลข ๒) 

ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

และท่านใดมีความประสงค์ให้การสนับสนุนเงินทุนดำเพื่อจัดทำโล่

และหรือมอบทุนการศึกษา  กรุณาแจ้งใบตอบรับ 

ภายในวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

                                                     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec