พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา

เขียนโดย watjana.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุแนวทางใหม่

สำหรับหน่วยงานของรัฐวิชา  "การจัดหาพัสดุแนวทางใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

ระหว่างวันที่  3 - 4 สิงหาคม 2560 

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียนท่านละ  3,900 บาท  (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58