พิมพ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน"

เขียนโดย watjana.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร

"การป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน"

ระหว่างวันที่  25 - 26  สิงหาคม 2560 

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียนท่านละ  3,900 บาท  (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec