พิมพ์

ประชุมทางวิชาการโครงการวิจัย "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์"

เขียนโดย watjana.


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)

จัดประชุมทางวิชาการโครงการวิจัย 

"ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" 

ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  3 - 4 สิงหาคม 2560 

ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า (Diamond Plaza Hotel)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 

และครั้งที่ 2  วันที่  17 - 18 สิงหาคม 2560 

ณ ห้องประชุม ชั้น 6  อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหาคร

                                          ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 

                               สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  02 8808655

                                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
  ที่ดิน KRS อาร์ DMC60    
  FCC Logo TH1 คมอ ARS59 KRS60   bobec  
  7 13 banneredutrang KSP   กบข   
  otpec สพฐ Moe  rabobdoola58