พิมพ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

เขียนโดย watjana.

กระทรวงมหาดไทย

จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

เพื่อให้นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลโดยให้หน่วยงานต่างๆ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ที่ เว็บไซต์ของกลาง สป.  www.gad.moi.go.th

                                                                  

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec