พิมพ์

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560

เขียนโดย watjana.

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดจัด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2560" 

เพื่อคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง  12 - 25 ปี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่จริง

เกิดเครือข่ายเยาวชนร่วมกันบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ 

                             สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  31 กรกฎาคม 2560

                                             ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec