พิมพ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561

เขียนโดย watjana.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และมัธยมศึกษาปีที่ 4 

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่  http://test.ipst.ac.th  หรือ  www.ipst.ac.th 

                                                           ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec