พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพและเรียงความ

เขียนโดย watjana.


คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการขับเคลื่อน

การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

จัดประกวดวาดภาพและเรียงความ  หัวข้อ  "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" 

เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

มีส่วนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงภัยของโรคพิษสุนัขบ้า 

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัล 

พร้อมถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

และเกียรติบัตร โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่  www.prd.go.th 

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  17 กรกฎาคม 2560

                                                          ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดาวน์โหลด

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec