พิมพ์

ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

เขียนโดย watjana.


โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมกับคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และเครือข่ายพฤฒาวิทยาชุมชน

กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "การประชุมวิชาการการเตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3  ปี พ.ศ.2560

ระหว่างวันที่  23 - 24 พฤศจิกายน 2560 

ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เอนกประสงค์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec