พิมพ์

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560

เขียนโดย watjana.


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จัดกิจกรรมประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปีการศึกษา 2560 

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันอาหารโลก (16 ตุลาคม ของทุกปี) 

ขอเชิญชวนสถานศึกษา ส่งนักเรียนอายุระหว่าง  5 - 19 ปี

เข้าร่วมประกวดได้ทางเว็บไซต์  http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/poster/en/

ภายในวันที่  30 กันยายน 2560

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ download .gif

ภาพข่าวกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษา

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next
bobec KRS อาร์ DMC60 
complaint KRS60 Moe  สพฐ
7 13 banneredutrang KSP    otpec